Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Suntem constienti de importanta pastrarii in siguranta a datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin urmare vom depune toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679  - “Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”, precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale, motiv pentru care va recomandam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Codexx este denumirea comerciala a CODEX SOFT S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Sat Balanesti, nr. 1A, cam.2, com.Balanesti, jud. Gorj, numar de ordine in Registrul Comerului J18/49/17.01.2018, cod unic de inregistrare fiscala RO38705467, denumita in continuare “Codexx” sau “noi“. In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

Puteti oricand sa ne contactati cu privire la orice informatii legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la adresa de e-mail contact@codexx.ro sau prin posta/curierat la adresa de mai sus.

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Categorii de date prelucrate

Colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra informatiilor pe care ni le oferiti.

Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs in timpul vizitarii site-ului www.codexx.ro, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de utilizare cookie-uri.

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

Crearea si administrarea contului in cadrul www.codexx.ro;

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;

Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate, inclusiv returnarea produselor si rabursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale;

Oferirea de servicii suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile si serviciile Codexx.

In cele mai multe cazuri, prelucrarea datelor dvs. necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre Codexx si dvs. si pentru anumite prelucrari impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

Pentru imbunatatirea serviciilor oferite de noi- pentru aceasta, putem colecta si utiliza anumite informatii in legatura cu comportamentul dvs. de Cumpararor pe site-ul www.codexx.ro.

Ne bazam aceste activitati pe interesul nostru legitim de a desfasura activitati comerciale, avand intotdeauna grija ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale sa nu fie afectate.

Pentru marketing - intentionam sa va tinem la curent cu cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care va intereseaza. Pentru aceasta, va putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/etc) continand informatii generale, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea “Cont/Favorite” sau pentru care ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale. Aceste prelucrari se efectueaza cu respectarea drepturilor si libertatilor dvs. Aceste comunicari se realizeaza in baza comsimtamantului dvs. prealabil, care poate fi retras oricand, prin modificarea setarilor din sectiunea “Contul meu” sau printr-o solicitare adresata Codexx la adresele mentionate mai sus.

Pentru apararea intereselor noastre legitime - Pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include: masuri de protectie a site-ului web si a utilizatorilor fata de atacuri cibernetice; masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente; masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

In general, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate cat timp aveti un cont de client pe site-ul www.codexx.ro. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii, inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatorilor: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plata/bancare sau altor furnizori/parteneri.

In cazul in care legislatia aplicabila solicita sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

Accesul partenerilor nostri la datele dvs. se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

Cu toate acestea, este posibil sa transferam anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entitati localizate in Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.

Vom lua intotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a va proteja drepturile si interesele. Transferurile catre furnizorii de servicii si alte parti terte vor fi intotdeauna protejate prin angajamente contractuale si, dupa caz, prin alte garantii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana sau schemele de certificare, precum Scutul de confidentialitate pentru protectia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE catre Statele Unite ale Americii.

Ne puteti contacta oricand, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informatii despre tarile in care transferam datele dvs., perecum si garantiile pe care le-am pus in aplicare cu privire la aceste transferuri.

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate,

In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atenţia ca transmiterea informaţiilor prin internet, in general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute şi utilizate de catre terţe parţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Regulamentul general privind protectia datelor va recunoaste o serie drepturi in legatura cu datele dvs. cu caracter personal. Puteti solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror greseli din fisierele noastre si/sau va puteti opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va puteti exercita dreptul de a va plange autoritatii de supraveghere competente sau de a va adresa justitiei. Dupa caz, puteti beneficia si de dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dvs. si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a va putea exercita drepturile, ne puteti contacta folosind detaliile de contact de mai sus.

Nu vom solicita niciun fel de taxa pentru a va exercita vreun drept in ceea ce priveste datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia cazului in care solicitarea dvs. de acces la informatii este nefondata, repetitiva sau excesiva, caz in care vom percepe o suma rezonabila, taxa ce va fi comunicata inaintea solutionarii solicitarii dvs.

Drepturile tertelor parti - nu trebuie sa respectam o cerere in cazul in care ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altor persoane vizate.

Drepturile clientului conform GDPR:

Dreptul la informare si acces - Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. 

Dreptul la rectificare - Aveti dreptul sa obtineti din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar. 

Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere - Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare - Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

Dreptul de a va retrage consimtamantul - Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Aveti dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de opozitie - Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Dreptul de a va adresa justitiei

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, transmisa catre noi prin una din variantele mentionate anterior.

Va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un anume serviciu de curierat . Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.